Preview

Российский кардиологический журнал

Расширенный поиск

Поиск


Сортировать по:     
 
Выпуск Название
 
Том 25, № 11 (2020) Международный регистр “Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2 (АКТИВ SARS-CoV-2)”: анализ 1000 пациентов Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. П. Арутюнов, Е. И. Тарловская, А. Г. Арутюнов, Ю. Н. Беленков, А. О. Конради, Ю. М. Лопатин, С. Н. Терещенко, А. П. Ребров, А. И. Чесникова, И. В. Фомин, Н. Ю. Григорьева, М. В. Болдина, А. Р. Вайсберг, A. С. Благонравова, Е. В. Макарова, И. И. Шапошник, Т. Ю. Кузнецова, С. В. Мальчикова, Д. Н. Проценко, А. В. Евзерихина, М. М. Петрова, И. В. Демко, Д. В. Сафонов, Г. Г. Айрапетян, А. С. Галявич, З. Ф. Ким, А. Б. Сугралиев, С. В. Недогода, В. В. Цома, С. А. Сайганов, В. В. Гомонова, И. В. Губарева, А. Ш. Сарыбаев, Е. В. Королева, О. Е. Вилкова, И. Ю. Фомина, И. А. Пудова, Д. В. Соловьева, Н. В. Киселева, Н. В. Зеляева, И. М. Куранова, В. А. Погребецкая, Ф. Н. Мурадова, О. Ю. Бадина, О. В. Ковалишена, Е. А. Галова, С. С. Пластинина, Н. А. Любавина, Н. Н. Везикова, В. И. Леванкова, С. Ю. Иванова, А. Н. Ермилова, Р. Г. Мурадян, Р. В. Гостищев, Е. П. Тихонова, Т. Ю. Кузьмина, И. А. Соловьева, А. Ю. Крапошина, М. И. Колядич, Т. П. Колчинская, В. В. Генкель, А. С. Кузнецова, М. В. Казаковцева, А. А. Одегова, Т. И. Чудиновских, С. В. Барамзина, Н. А. Розанова, А. Ш. Керимова, Н. А. Кривошеина, С. Ю. Чухлова, А. А. Левченко, О. Г. Авоян, К. К. Азарян, Ш. Н. Мусаелян, С. А. Аветисян, М. Е. Левин, О. В. Карпов, Ф. М. Сохова, Л. А. Бурыгина, Т. В. Шешина, А. А. Тюрин, О. Ю. Долгих, Е. В. Казымова, Д. Ю. Константинов, О. А. Чумакова, О. В. Кондрякова, К. Ю. Шишков, Т. С. Филь, Н. А. Прокофьева, М. П. Коновал, А. А. Симонов, А. М. Битиева, Н. А. Тростянецкая, М. Б. Чолпонбаева, Ж. Б. Керимбекова, М. Ы. Дуйшобаев, А. Ч. Акунов, Н. А. Кушубакова, Е. С. Мельников, Е. С. Ким, С. Ю. Щербаков, Д. А. Трофимов, Д. С. Евдокимов, Д. А. Айыпова, И. А. Дуванов, А. К. Абдрахманова, Г. Т. Аймаханова, Ш. О. Оспанова, Г. М. Дабылова, А. Т. Турсунова, Д. С. Каскаева, А. А. Туличев, Е. Ю. Ашина, В. А. Кордюкова, О. Ю. Барышева, К. Е. Егорова, Д. Д. Варламова, Т. В. Куприна, Е. В. Пахомова, Н. Ю. Курчугина, И. А. Фролова, К. В. Мазалов, А. К. Субботин, Н. А. Камардина, Н. В. Заречнова, Э. М. Мамутова, Л. А. Смирнова, А. В. Климова, Л. Д. Шахгильдян, Д. С. Токмин, Д. И. Тупицин, Т. В. Крюкова, Н. А. Раков, Д. С. Поляков
"... болезни во многом сформировано на основании крупных регистров, выполненных в США, Испании, Италии, КНР ..."
 
Том 27, № 9 (2022) Анализ показателей липидного спектра у госпитализированных пациентов с COVID-19 в зависимости от исхода острого периода инфекции по данным международного регистра «Анализ динамики Коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2» Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. П. Арутюнов, Е. И. Тарловская, А. Г. Арутюнов, Ю. Н. Беленков, А. О. Конради, Ю. М. Лопатин, А. П. Ребров, С. Н. Терещенко, А. И. Чесникова, Г. Г. Айрапетян, А. П. Бабин, И. Г. Бакулин, Н. В. Бакулина, Л. А. Балыкова, А. С. Благонравова, М. В. Болдина, М. И. Бутомо, А. Р. Вайсберг, А. С. Галявич, В. В. Гомонова, Н. Ю. Григорьева, И. В. Губарева, И. В. Демко, А. В. Евзерихина, А. В. Жарков, А. А. Затейщикова, У. К. Камилова, З. Ф. Ким, Т. Ю. Кузнецова, А. Н. Куликов, Н. В. Ларева, Е. В. Макарова, С. В. Мальчикова, С. В. Недогода, М. М. Петрова, И. Г. Починка, К. В. Протасов, Д. Н. Проценко, Д. Ю. Рузанов, С. А. Сайганов, А. Ш. Сарыбаев, Н. М. Селезнева, А. Б. Сугралиев, И. В. Фомин, О. В. Хлынова, О. Ю. Чижова, И. И. Шапошник, Д. А. Щукарев, А. К. Абдрахманова, С. А. Аветисян, О. Г. Авоян, К. К. Азарян, Г. Т. Аймаханова, Д. А. Айыпова, А. Ч. Акунов, М. К. Алиева, А. Р. Алмухамбедова, А. В. Апаркина, О. Р. Арусланова, Е. Ю. Ашина, О. Ю. Бадина, О. Ю. Барышева, Т. И. Батлук, А. С. Батчаева, Р. А. Башкинов, А. М. Битиева, И. У. Бихтеев, Н. А. Бородулина, М. В. Брагин, В. А. Бражник, А. М. Буду, Г. А. Быкова, К. Р. Вагапова, Д. Д. Варламова, Н. Н. Везикова, Е. А. Вербицкая, О. Е. Вилкова, Е. А. Винникова, В. В. Вустина, Е. А. Галова, В. В. Генкель, Д. Б. Гиллер, Е. И. Горшенина, Е. В. Григорьева, Е. Ю. Губарева, Г. М. Дабылова, А. И. Демченко, О. Ю. Долгих, М. Ы. Дуйшобаев, Д. С. Евдокимов, К. Е. Егорова, А. Н. Ермилова, А. Е. Желдыбаева, Н. В. Заречнова, Ю. Д. Зимина, С. Ю. Иванова, Е. Ю. Иванченко, М. В. Ильина, М. В. Казаковцева, Е. В. Казымова, Ю. С. Калинина, Н. А. Камардина, А. М. Караченова, И. А. Каретников, Н. А. Кароли, М. Х. Карсиев, Д. С. Каскаева, К. Ф. Касымова, Ж. Б. Керимбекова, Е. С. Ким, Н. В. Киселева, Д. А. Клименко, А. В. Климова, О. В. Ковалишена, С. В. Козлов, Е. В. Колмакова, Т. П. Колчинская, М. И. Колядич, О. В. Кондрякова, М. П. Коновал, Д. Ю. Константинов, Е. А. Константинова, В. А. Кордюкова, Е. В. Королева, А. Ю. Крапошина, Т. В. Крюкова, А. С. Кузнецова, Т. Ю. Кузьмина, К. В. Кузьмичев, Ч. К. Кулчороева, Т. В. Куприна, И. М. Куранова, Л. В. Куренкова, Н. Ю. Курчугина, Н. А. Кушубакова, В. И. Леванкова, А. А. Ледяева, Т. В. Лисун, В. Е. Лисянская, Н. А. Любавина, Н. А. Магдеева, К. В. Мазалов, В. И. Майсеенко, А. С. Макарова, А. М. Марипов, Н. В. Марков, А. А. Марусина, Е. С. Мельников, А. И. Метлинская, Н. Б. Моисеенко, Ф. Н. Мурадова, Р. Г. Мурадян, Ш. Н. Мусаелян, Е. С. Некаева, Н. М. Никитина, С. Е. Нифонтов, Е. Ю. Оболенцева, А. А. Обухова, Б. Б. Огурлиева, А. А. Одегова, Ю. В. Омарова, Н. А. Омурзакова, Ш. О. Оспанова, В. А. Павлова, Е. В. Пахомова, Л. Д. Петров, С. С. Пластинина, Д. А. Платонов, В. А. Погребецкая, Д. В. Поляков, Д. С. Поляков, В. Е. Пономаренко, Л. Л. Попова, А. А. Потанин, Н. А. Прокофьева, Ю. Д. Рабик, Н. А. Раков, А. Н. Рахимов, Н. А. Розанова, С. Серикболкызы, Я. А. Сидоркина, А. А. Симонов, В. В. Скачкова, Р. Д. Скворцова, Д. С. Скуридин, В. Д. Соловьева, И. А. Соловьева, И. М. Сухомлинова, А. Г. Сушилова, Д. Р. Тагаева, Ю. В. Титойкина, Е. П. Тихонова, Д. С. Токмин, А. А. Толмачева, М. С. Торгунакова, К. В. Треногина, Н. А. Тростянецкая, Д. А. Трофимов, М. А. Трубникова, А. А. Туличев, А. Т. Турсунова, Н. Д. Уланова, О. В. Фатенков, О. В. Федоришина, Т. С. Филь, И. Ю. Фоминова, И. С. Фоминова, И. А. Фролова, С. М. Цвингер, В. В. Цома, М. Б. Чолпонбаева, Т. И. Чудиновских, И. В. Шаврин, О. А. Шевченко, Д. Р. Шихалиев, Е. А. Шишкина, К. Ю. Шишков, С. Ю. Щербаков, Г. В. Щербакова, Е. А. Яушева
"... коронавирусной инфекцией (COVID-19) в зависимости от исхода острого периода инфекции, по данным международного ..."
 
Том 28, № 1 (2023) Клинические особенности постковидного периода. Результаты международного регистра “Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2 (АКТИВ SARS-CoV-2)”. (12 месяцев наблюдения) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. П. Арутюнов, Е. И. Тарловская, А. Г. Арутюнов, Ю. Н. Беленков, А. О. Конради, Ю. М. Лопатин, А. П. Ребров, С. Н. Терещенко, А. И. Чесникова, Г. Г. Айрапетян, А. П. Бабин, И. Г. Бакулин, Н. В. Бакулина, Л. А. Балыкова, А. С. Благонравова, М. В. Болдина, М. И. Бутомо, А. Р. Вайсберг, А. С. Галявич, В. В. Гомонова, Н. Ю. Григорьева, И. В. Губарева, И. В. Демко, А. В. Евзерихина, А. В. Жарков, А. А. Затейщикова, У. К. Камилова, З. Ф. Ким, Т. Ю. Кузнецова, А. Н. Куликов, Н. В. Ларева, Е. В. Макарова, С. В. Мальчикова, С. В. Недогода, М. М. Петрова, И. Г. Починка, К. В. Протасов, Д. Н. Проценко, Д. Ю. Рузанов, С. А. Сайганов, А. Ш. Сарыбаев, Н. М. Селезнева, А. Б. Сугралиев, И. В. Фомин, О. В. Хлынова, О. Ю. Чижова, И. И. Шапошник, Д. А. Щукарев, А. К. Абдрахманова, С. А. Аветисян, О. Г. Авоян, К. К. Азарян, Г. Т. Аймаханова, Д. А. Айыпова, А. Ч. Акунов, М. К. Алиева, А. Р. Алмухамбедова, А. В. Апаркина, О. Р. Арусланова, Е. Ю. Ашина, О. Ю. Бадина, О. Ю. Барышева, Т. И. Батлук, А. С. Батчаева, Р. А. Башкинов, А. М. Битиева, И. У. Бихтеев, Н. А. Бородулина, М. В. Брагин, В. А. Бражник, А. М. Буду, Г. А. Быкова, К. Р. Вагапова, Д. Д. Варламова, Н. Н. Везикова, Е. А. Вербицкая, О. Е. Вилкова, Е. А. Винникова, В. В. Вустина, Е. А. Галова, В. В. Генкель, Д. Б. Гиллер, Е. И. Горшенина, Е. В. Григорьева, Е. Ю. Губарева, Г. М. Дабылова, А. И. Демченко, О. Ю. Долгих, М. Ы. Дуйшобаев, Д. С. Евдокимов, К. Е. Егорова, А. Е. Желдыбаева, Н. В. Заречнова, Ю. Д. Зимина, С. Ю. Иванова, Е. Ю. Иванченко, М. В. Ильина, М. В. Казаковцева, Е. В. Казымова, Ю. Сергеевна Калинина, Н. А. Камардина, А. М. Караченова, И. А. Каретников, Н. А. Кароли, М. Х. Карсиев, Д. С. Каскаева, К. Ф. Касымова, Ж. Б. Керимбекова, Е. С. Ким, Н. В. Киселева, Д. А. Клименко, О. В. Ковалишена, С. В. Козлов, Е. В. Колмакова, Т. П. Колчинская, М. И. Колядич, О. В. Кондрякова, М. П. Коновал, Д. Ю. Константинов, Е. А. Константинова, В. А. Кордюкова, Е. В. Королева, А. Ю. Крапошина, Т. В. Крюкова, А. С. Кузнецова, Т. Ю. Кузьмина, К. В. Кузьмичев, Ч. К. Кулчороева, Т. В. Куприна, И. М. Куранова, Л. В. Куренкова, Н. Ю. Курчугина, Н. А. Кушубакова, В. И. Леванкова, А. А. Ледяева, Т. В. Лисун, В. Е. Лисянская, Н. А. Любавина, Н. А. Магдеева, К. В. Мазалов, В. И. Майсеенко, А. С. Макарова, А. М. Марипов, Н. В. Марков, А. А. Марусина, Е. С. Мельников, А. И. Метлинская, Н. Б. Моисеенко, Ф. Н. Мурадова, Р. Г. Мурадян, Ш. Н. Мусаелян, Е. С. Некаева, Н. М. Никитина, С. Е. Нифонтов, Е. Ю. Оболенцева, А. А. Обухова, Б. Б. Огурлиева, А. А. Одегова, Ю. В. Омарова, Н. А. Омурзакова, Ш. О. Оспанова, В. А. Павлова, Е. В. Пахомова, Л. Д. Петров, С. С. Пластинина, Д. А. Платонов, В. А. Погребецкая, Д. В. Поляков, Д. С. Поляков, Е. В. Пономаренко, Л. Л. Попова, А. А. Потанин, Н. А. Прокофьева, Ю. Д. Рабик, Н. А. Раков, А. Н. Рахимов, Н. А. Розанова, И. В. Самусь, С. Серикболкызы, Я. А. Сидоркина, А. А. Симонов, В. В. Скачкова, Р. Д. Скворцова, Д. С. Скуридин, Д. В. Соловьева, И. А. Соловьева, И. М. Сухомлинова, А. Г. Сушилова, Д. Р. Тагаева, Е. П. Тихонова, Д. С. Токмин, А. А. Толмачева, М. С. Торгунакова, К. В. Треногина, Н. А. Тростянецкая, Д. А. Трофимов, М. А. Трубникова, А. А. Туличев, А. Т. Турсунова, Н. Д. Уланова, О. В. Фатенков, О. В. Федоришина, Т. С. Филь, И. Ю. Фомина, И. С. Фоминова, И. А. Фролова, С. М. Цвингер, В. В. Цома, М. Б. Чолпонбаева, Т. И. Чудиновских, И. В. Шаврин, О. А. Шевченко, Д. Р. Шихалиев, Е. А. Шишкина, К. Ю. Шишков, С. Ю. Щербаков, Г. В. Щербакова, Е. А. Яушева
"... Disease 2019 (COVID-19) в Евразийском регионе. Материал и  методы. Всего в регистр АКТИВ включено 9364 ..."
 
Том 26, № 4 (2021) Международный регистр “Анализ динамики Коморбидных заболеваний у пациенТов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2” (АКТИВ SARS-CoV-2): анализ предикторов неблагоприятных исходов острой стадии новой коронавирусной инфекции Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. П. Арутюнов, Е. И. Тарловская, А. Г. Арутюнов, Ю. Н. Беленков, А. О. Конради, Ю. М. Лопатин, А. П. Ребров, С. Н. Терещенко, А. И. Чесникова, Г. Г. Айрапетян, А. П. Бабин, И. Г. Бакулин, Н. В. Бакулина, Л. А. Балыкова, А. С. Благонравова, М. В. Болдина, А. Р. Вайсберг, А. С. Галявич, В. В. Гомонова, Н. Ю. Григорьева, И. В. Губарева, И. В. Демко, А. В. Евзерихина, А. В. Жарков, У. К. Камилова, З. Ф. Ким, Т. Ю. Кузнецова, Н. В. Ларева, Е. В. Макарова, С. В. Мальчикова, С. В. Недогода, М. М. Петрова, И. Г. Починка, К. В. Протасов, Д. Н. Проценко, Д. Ю. Рузанов, С. А. Сайганов, А. Ш. Сарыбаев, Н. М. Селезнева, А. Б. Сугралиев, И. В. Фомин, О. В. Хлынова, О. Ю. Чижова, И. И. Шапошник, Д. А. Щукарев, А. К. Абдрахманова, С. А. Аветисян, О. Г. Авоян, К. К. Азарян, Г. Т. Аймаханова, Д. А. Айыпова, А. Ч. Акунов, М. К. Алиева, А. В. Апаркина, О. Р. Арусланова, Е. Ю. Ашина, О. Ю. Бадина, О. Ю. Барышева, А. С. Батчаева, И. У. Бихтеев, Н. А. Бородулина, М. В. Брагин, А. М. Буду, Л. А. Бурыгина, Г. А. Быкова, Д. Д. Варламова, Н. Н. Везикова, Е. А. Вербицкая, О. Е. Вилкова, Е. А. Винникова, В. В. Вустина, Е. А. Галова, В. В. Генкель, Е. И. Горшенина, Р. В. Гостищев, Е. В. Григорьева, Е. Ю. Губарева, Г. М. Дабылова, А. И. Демченко, О. Ю. Долгих, И. А. Дуванов, М. Ы. Дуйшобаев, Д. С. Евдокимов, К. Е. Егорова, А. Н. Ермилова, А. Е. Желдыбаева, Н. В. Заречнова, С. Ю. Иванова, Е. Ю. Иванченко, М. В. Ильина, М. В. Казаковцева, Е. В. Казымова, Ю. С. Калинина, Н. А. Камардина, А. М. Караченова, И. А. Каретников, Н. А. Кароли, О. В. Карпов, М. Х. Карсиев, Д. С. Каскаева, К. Ф. Касымова, Ж. Б. Керимбекова, А. Ш. Керимова, Е. С. Ким, Н. В. Киселева, Д. А. Клименко, А. В. Климова, О. В. Ковалишена, Е. В. Колмакова, Т. П. Колчинская, М. И. Колядич, О. В. Кондрякова, М. П. Коновал, Д. Ю. Константинов, Е. А. Константинова, В. А. Кордюкова, Е. В. Королева, А. Ю. Крапошина, Т. В. Крюкова, А. С. Кузнецова, Т. Ю. Кузьмина, К. В. Кузьмичев, Ч. К. Кулчороева, Т. В. Куприна, И. М. Куранова, Л. В. Куренкова, Н. Ю. Курчугина, Н. А. Кушубакова, В. И. Леванкова, М. Е. Левин, Н. А. Любавина, Н. А. Магдеева, К. В. Мазалов, В. И. Майсеенко, А. С. Макарова, А. М. Марипов, А. А. Марусина, Е. С. Мельников, Н. Б. Моисеенко, Ф. Н. Мурадова, Р. Г. Мурадян, Ш. Н. Мусаелян, Н. М. Никитина, Б. Б. Огурлиева, А. А. Одегова, Ю. В. Омарова, Н. А. Омурзакова, Ш. О. Оспанова, Е. В. Пахомова, Л. Д. Петров, С. С. Пластинина, В. А. Погребецкая, Д. С. Поляков, Е. В. Пономаренко, Л. Л. Попова, Н. А. Прокофьева, И. А. Пудова, Н. А. Раков, А. Н. Рахимов, Н. А. Розанова, С. Серикболкызы, А. А. Симонов, В. В. Скачкова, Л. А. Смирнова, Д. В. Соловьева, И. А. Соловьева, Ф. М. Сохова, А. К. Субботин, И. М. Сухомлинова, А. Г. Сушилова, Д. Р. Тагаева, Ю. В. Титойкина, Е. П. Тихонова, Д. С. Токмин, М. С. Торгунакова, К. В. Треногина, Н. А. Тростянецкая, Д. А. Трофимов, А. А. Туличев, Д. И. Тупицин, А. Т. Турсунова, Н. Д. Уланова, О. В. Фатенков, О. В. Федоришина, Т. С. Филь, И. Ю. Фомина, И. С. Фоминова, И. А. Фролова, С. М. Цвингер, В. В. Цома, М. Б. Чолпонбаева, Т. И. Чудиновских, Л. Д. Шахгильдян, О. А. Шевченко, Т. В. Шешина, Е. А. Шишкина, К. Ю. Шишков, С. Ю. Щербаков, Е. А. Яушева
 
Том 26, № 3 (2021) Международный регистр “Анализ динамики Коморбидных заболеваний у пациенТов, перенесшИх инфицироВание SARS-CoV-2” (AКТИВ) и регистр “Анализ госпитализаций Коморбидных пациенТов ИнфицироВанных в период второй волны SARS-CoV-2” (AКТИВ 2) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. П. Арутюнов, Е. И. Тарловская, А. Г. Арутюнов, Ю. Н. Беленков, А. О. Конради, Ю. М. Лопатин, А. П. Ребров, С. Н. Терещенко, А. И. Чесникова, Г. Г. Айрапетян, А. П. Бабин, И. Г. Бакулин, Н. В. Бакулина, Л. А. Балыкова, А. С. Благонравова, М. В. Болдина, А. Р. Вайсберг, А. С. Галявич, В. В. Гомонова, Н. Ю. Григорьева, И. В. Губарева, И. В. Демко, А. В. Евзерихина, А. В. Жарков, У. К. Камилова, З. Ф. Ким, Т. Ю. Кузнецова, Н. В. Ларева, Е. В. Макарова, С. В. Мальчикова, С. В. Недогода, М. М. Петрова, И. Г. Починка, К. В. Протасов, Д. Н. Проценко, Д. Ю. Рузанов, С. А. Сайганов, А. Ш. Сарыбаев, Н. М. Селезнева, А. Б. Сугралиев, И. В. Фомин, О. В. Хлынова, О. Ю. Чижова, И. И. Шапошник, Д. А. Щукарев, А. К. Абдрахманова, С. А. Аветисян, О. Г. Авоян, О. Г. Азарян, Г. Т. Аймаханова, Д. А. Айыпова, А. Ч. Акунов, М. К. Алиева, А. В. Апаркина, О. Р. Арусланова, Е. Ю. Ашина, О. Ю. Бадина, О. Ю. Барышева, А. С. Батчаева, А. М. Битиева, И. У. Бихтеев, Н. А. Бородулина, М. В. Брагин, А. М. Буду, Л. А. Бурыгина, Г. А. Быкова, Д. Д. Варламова, Н. Н. Везикова, Е. А. Вербицкая, О. Е. Вилкова, Е. А. Винникова, В. В. Вустина, Е. А. Галова, В. В. Генкель, Е. И. Горшенина, Е. В. Григорьева, Е. Ю. Губарева, Г. М. Дабылова, А. И. Демченко, О. Ю. Долгих, И. А. Дуванов, М. Ы. Дуйшобаев, Д. С. Евдокимов, К. Е. Егорова, А. Н. Ермилова, А. Е. Желдыбаева, Н. В. Заречнова, С. Ю. Иванова, Е. Ю. Иванченко, М. В. Ильина, М. В. Казаковцева, Е. В. Казымова, Ю. С. Калинина, Н. А. Камардина, А. М. Караченова, И. А. Каретников, Н. А. Кароли, О. В. Карпов, М. Х. Карсиев, Д. С. Каскаева, К. Ф. Касымова, Ж. Б. Керимбекова, А. Ш. Керимова, Е. С. Ким, Н. В. Киселева, Д. А. Клименко, А. В. Климова, О. В. Ковалишена, Е. В. Колмакова, Т. П. Колчинская, М. И. Колядич, О. В. Кондрякова, М. П. Коновал, Д. Ю. Константинов, Е. А. Константинова, В. А. Кордюкова, Е. В. Королева, А. Ю. Крапошина, Т. В. Крюкова, А. С. Кузнецова, Т. Ю. Кузьмина, К. В. Кузьмичев, Ч. К. Кулчороева, Т. В. Куприна, И. М. Куранова, Л. В. Куренкова, Н. Ю. Курчугина, Н. А. Кушубакова, В. И. Леванкова, М. Е. Левин, Н. А. Любавина, Н. А. Магдеева, К. В. Мазалов, В. И. Майсеенко, А. С. Макарова, А. М. Марипов, А. А. Марусина, Е. С. Мельников, Н. Б. Моисеенко, Ф. Н. Мурадова, Р. Г. Мурадян, Ш. Н. Мусаелян, Н. М. Никитина, Б. Б. Огурлиева, А. А. Одегова, Ю. В. Омарова, Н. А. Омурзакова, Ш. О. Оспанова, Е. В. Пахомова, Л. Д. Петров, С. С. Пластинина, В. А. Погребецкая, Д. С. Поляков, Е. В. Пономаренко, Л. Л. Попова, Н. А. Прокофьева, И. А. Пудова, Н. А. Раков, А. Н. Рахимов, Н. А. Розанова, С. Серикболкызы, А. А. Симонов, В. В. Скачкова, Л. А. Смирнова, Д. В. Соловьева, И. А. Соловьева, Ф. М. Сохова, А. К. Субботин, И. М. Сухомлинова, А. Г. Сушилова, Д. Р. Тагаева, Ю. В. Титойкина, Е. П. Тихонова, Д. С. Токмин, М. С. Торгунакова, К. В. Треногина, Н. А. Тростянецкая, Д. А. Трофимов, А. А. Туличев, Д. И. Тупицин, А. Т. Турсунова, А. А. Тюрин, Н. Д. Уланова, О. В. Фатенков, О. В. Федоришина, Т. С. Филь, И. Ю. Фомина, И. С. Фоминова, И. А. Фролова, С. М. Цвингер, В. В. Цома, М. Б. Чолпонбаева, Т. И. Чудиновских, Л. Д. Шахгильдян, О. А. Шевченко, Т. В. Шешина, Е. А. Шишкина, К. Ю. Шишков, С. Ю. Щербаков, Е. А. Яушева
"... ” (AКТИВ 2) является Евразийская ассоциация терапевтов (ЕАТ). В настоящее время в Евразийском регионе не ..."
 
Том 26, № 10 (2021) Клинические особенности постковидного периода. Результаты международного регистра “Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2 (АКТИВ SARSCoV-2)”. Предварительные данные (6 месяцев наблюдения) Аннотация  PDF (Rus)  похожие документы
Г. П. Арутюнов, Е. И. Тарловская, А. Г. Арутюнов, Ю. Н. Беленков, А. О. Конради, Ю. М. Лопатин, А. П. Ребров, С. Н. Терещенко, А. И. Чесникова, Г. Г. Айрапетян, А. П. Бабин, И. Г. Бакулин, Н. В. Бакулина, Л. А. Балыкова, А. С. Благонравова, М. В. Болдина, А. Р. Вайсберг, А. С. Галявич, В. В. Гомонова, Н. Ю. Григорьева, И. В. Губарева, И. В. Демко, А. В. Евзерихина, А. В. Жарков, У. К. Камилова, З. Ф. Ким, Т. Ю. Кузнецова, Н. В. Ларева, Е. В. Макарова, С. В. Мальчикова, С. В. Недогода, М. М. Петрова, И. Г. Починка, К. В. Протасов, Д. Н. Проценко, Д. Ю. Рузанов, С. А. Сайганов, А. Ш. Сарыбаев, Н. М. Селезнева, А. Б. Сугралиев, И. В. Фомин, О. В. Хлынова, О. Ю. Чижова, И. И. Шапошник, Д. А. Щукарев, А. К. Абдрахманова, С. А. Аветисян, О. Г. Авоян, К. К. Азарян, Г. Т. Аймаханова, Д. А. Айыпова, А. Ч. Акунов, М. К. Алиева, А. В. Апаркина, О. Р. Арусланова, Е. Ю. Ашина, О. Ю. Бадина, О. Ю. Барышева, Т. И. Батлук, А. С. Батчаева, Р. А. Башкинов, А. М. Битиева, И. У. Бихтеев, Н. А. Бородулина, М. В. Брагин, А. М. Буду, Г. А. Быкова, К. Р. Вагапова, Д. Д. Варламова, Н. Н. Везикова, Е. А. Вербицкая, О. Е. Вилкова, Е. А. Винникова, В. В. Вустина, Е. А. Галова, В. В. Генкель, Е. И. Горшенина, Е. В. Григорьева, Е. Ю. Губарева, Г. М. Дабылова, А. И. Демченко, О. Ю. Долгих, М. Ы. Дуйшобаев, Д. С. Евдокимов, К. Е. Егорова, А. Н. Ермилова, А. Е. Желдыбаева, Н. В. Заречнова, Ю. Д. Зимина, С. Ю. Иванова, Е. Ю. Иванченко, М. В. Ильина, М. В. Казаковцева, Е. В. Казымова, Ю. С. Калинина, Н. А. Камардина, А. М. Караченова, И. А. Каретников, Н. А. Кароли, М. Х. Карсиев, Д. С. Каскаева, К. Ф. Касымова, Ж. Б. Керимбекова, А. Ш. Керимова, Е. С. Ким, Н. В. Киселева, Д. А. Клименко, А. В. Климова, О. В. Ковалишена, Е. В. Колмакова, Т. П. Колчинская, М. И. Колядич, О. В. Кондрякова, М. П. Коновал, Д. Ю. Константинов, Е. А. Константинова, В. А. Кордюкова, Е. В. Королева, А. Ю. Крапошина, Т. В. Крюкова, А. С. Кузнецова, Т. Ю. Кузьмина, К. В. Кузьмичев, Ч. К. Кулчороева, Т. В. Куприна, И. М. Куранова, Л. В. Куренкова, Н. Ю. Курчугина, Н. А. Кушубакова, В. И. Леванкова, Н. А. Любавина, Н. А. Магдеева, К. В. Мазалов, В. И. Майсеенко, А. С. Макарова, А. М. Марипов, А. А. Марусина, Е. С. Мельников, Н. Б. Моисеенко, Ф. Н. Мурадова, Р. Г. Мурадян, Ш. Н. Мусаелян, А. О. Мышак, Е. С. Некаева, Н. М. Никитина, Б. Б. Огурлиева, А. А. Одегова, Ю. В. Омарова, Н. А. Омурзакова, Ш. О. Оспанова, Е. В. Пахомова, Л. Д. Петров, С. С. Пластинина, В. А. Погребецкая, Д. В. Поляков, Д. С. Поляков, Е. В. Пономаренко, Л. Л. Попова, Н. А. Прокофьева, И. А. Пудова, Н. А. Раков, А. Н. Рахимов, Н. А. Розанова, Салтанат Серикболкызы, А. А. Симонов, В. В. Скачкова, Д. В. Соловьева, И. А. Соловьева, И. М. Сухомлинова, А. Г. Сушилова, Д. Р. Тагаева, Ю. В. Титойкина, Е. П. Тихонова, Д. С. Токмин, А. А. Толмачева, М. С. Торгунакова, К. В. Треногина, Н. А. Тростянецкая, Д. А. Трофимов, М. А. Трубникова, А. А. Туличев, А. Е. Турсунова, Н. Д. Уланова, О. В. Фатенков, О. В. Федоришина, Т. С. Филь, И. Ю. Фомина, И. С. Фоминова, И. А. Фролова, С. М. Цвингер, В. В. Цома, М. Б. Чолпонбаева, Т. И. Чудиновских, О. А. Шевченко, Т. В. Шешина, Е. А. Шишкина, К. Ю. Шишков, С. Ю. Щербаков, Е. Ю. Яушева
"... коморбидных состояний у пациентов, перенесших COVID-19, спустя 3, 6, 12 мес. после выздоровления в Евразийском ..."
 
1 - 6 из 6 результатов

Советы по поиску:

  • Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
  • Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
  • По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
  • Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
  • Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
  • Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
  • Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
  • Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)